12

นโยบายความเป็นส่วนตัว


 

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้บังคับใช้ในการที่ Floryday เก็บรวบรวม ใช้ รักษา และเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้งาน (แต่ละ "ผู้ใช้งาน") ของ Floryday com เว็บไซต์ ("เว็บไซต์") นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์และสินค้าและบริการทั้งหมดที่นำเสนอโดย Floryday

ข้อมูลประจำตัวบุคคล

เราอาจรวบรวมข้อมูลประจำตัวบุคคลจากผู้ใช้งานด้วยวิธีการต่าง ๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะเมื่อผู้ใช้งานเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ สั่งซื้อ ตอบแบบสอบถาม กรอกแบบฟอร์ม และเชื่อมต่อกับกิจกรรมอื่น ๆ บริการ คุณลักษณะ หรือแหล่งข้อมูลที่เรามีอยู่ในเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้งานอาจได้รับการขอข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ข้อมูลบัตรเครดิตตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามผู้งานใช้สามารถเยี่ยมชมไซต์ของเราได้โดยไม่ระบุตัวตน เราจะรวบรวมข้อมูลประจำตัวบุคคลจากผู้ใช้งานเฉพาะเมื่อพวกเขาสมัครใจส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับเรา ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลประจำตัวบุคคลได้เสมอ ยกเว้นว่าอาจทำให้พวกเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ได้

ข้อมูลประจำตัวบุคคลที่ไม่เป็นส่วนบุคคล

เราอาจรวบรวมข้อมูลประจำตัวบุคคลที่ไม่เป็นส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลประจำตัวบุคคลที่ไม่เป็นส่วนบุคคลอาจรวมถึงชื่อเบราว์เซอร์ ชนิดของคอมพิวเตอร์ และข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน เช่น ระบบปฏิบัติการและผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ใช้ และข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน

คุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์

เว็บไซต์ของเราอาจใช้ "คุกกี้" เพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้งาน เว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งานวางคุกกี้ไว้ในฮาร์ดไดรฟ์เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลไว้ และบางครั้งก็เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขา ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์เพื่อปฏิเสธคุกกี้หรือแจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ หากทำเช่นนั้น โปรดทราบว่าบางส่วนของเว็บไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้องได้

เราใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างไร

รวบรวมและใช้ข้อมูลประจำตัวบุคคลของผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

 • (1) ปรับแต่งประสบการณ์ของผู้ใช้งาน
  เราอาจใช้ข้อมูลในแบบรวม เพื่อทำความเข้าใจว่ากลุ่มผู้ใช้งานของเราใช้บริการและทรัพยากรที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราอย่างไร
 • (2) ปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
  เราพยายามปรับปรุงบริการเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงจากข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เราได้รับจากคุณ
 • (3) ปรับปรุงการบริการลูกค้า
  ข้อมูลของคุณช่วยให้เราสามารถตอบสนองต่อคำขอบริการลูกค้าและความต้องการการสนับสนุนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • (4) ประมวลผลธุรกรรม
  เราอาจใช้ข้อมูลที่ผู้ใช้งานให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองเมื่อทำการสั่งซื้อเฉพาะเพื่อให้บริการตามคำสั่งดังกล่าวเท่านั้น เราไม่เปิดเผยข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอกยกเว้นในขอบเขตที่จำเป็นในการให้บริการ
 • (5) จัดการเนื้อหา โปรโมชั่น การสำรวจ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของเว็บไซต์
  ในการส่งข้อมูลผู้ใช้งาน พวกเขาตกลงที่จะรับเรื่องที่เราคิดว่าน่าสนใจสำหรับพวกเขา
 • (6) ส่งอีเมลเป็นระยะ ๆ
  ที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้งานจัดเตรียมให้เพื่อการสั่งซื้อจะถูกใช้เพื่อส่งข้อมูลและการปรับปรุงเกี่ยวกับการสั่งซื้อเท่านั้น นอกจากนี้ยังอาจถูกใช้เพื่อตอบคำถามของพวกเขาและ/หรือคำขอหรือคำถามอื่น ๆ หากผู้ใช้ตัดสินใจเลือกให้อยู่ในรายการส่งอีเมลของเรา ผู้ใช้จะได้รับอีเมลที่อาจรวมถึงข่าว บริษัท ข้อมูลอัปเดต ข้อมูลสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกการรับอีเมลในอนาคต เราจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในการยกเลิกคำแนะนำที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับ หรือผู้ใช้งานสามารถติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ของเราได้

เราปกป้องข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้การรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ และการประมวลผลที่เหมาะสม และมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเข้าถึง แก้ไขเปลี่ยนแปลง เปิดเผยหรือทำลายข้อมูลประจำตัวบุคคล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลธุรกรรม และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุญาต

การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีความสำคัญและเป็นส่วนตัวระหว่างเว็บไซต์กับผู้ใช้จะเกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารที่ปลอดภัยของ SSL และได้รับการเข้ารหัสและป้องกันด้วยลายเซ็นดิจิทัล

การแชร์ข้อมูลประจำตัวบุคคลของคุณ

เราไม่ได้ขาย แลกเปลี่ยน หรือให้เช่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานกับผู้อื่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลประชากรแบบรวมที่ไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลระบุตัวตนเกี่ยวกับผู้เข้าชมและผู้ใช้งานกับคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทในเครือและผู้ลงโฆษณาที่เชื่อถือได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น เราอาจใช้งานผู้ให้บริการรายอื่นเพื่อช่วยให้เราดำเนินธุรกิจและเว็บไซต์ของเราหรือจัดการกิจกรรมในนามของเรา เช่น การส่งจดหมายข่าวหรือการสำรวจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัดเหล่านี้โดยที่คุณได้ให้สิทธิ์แก่เรา

เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ผู้ใช้อาจพบการโฆษณาหรือเนื้อหาอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของเราซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์และบริการของคู่ค้า ผู้จัดหา ผู้ลงโฆษณา ผู้สนับสนุน ผู้ให้อนุญาต และบุคคลที่สามอื่น ๆ ของเรา เราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาหรือลิงก์ที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านี้และไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติที่ถูกใช้งานโดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือออกจากเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เว็บไซต์หรือบริการเหล่านี้รวมถึงเนื้อหาและลิงก์ต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย ๆ เว็บไซต์และบริการเหล่านี้อาจมี นโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายการให้บริการลูกค้าของตนเอง การเรียกดูและการโต้ตอบในเว็บไซต์อื่น ๆ รวมถึงเว็บไซต์ที่มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของเรา อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและนโยบายของเว็บไซต์นั้น

เกี่ยวกับ Apple Pay

นโยบายส่วนบุคคลนี้จะอธิบายถึงวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบริการการชำระเงินของ Apple (Apple pays) นอกจากนี้คุณควรอ่านข้อกำหนดในการให้บริการของ Apple Pay กิจกรรมทางธุรกิจของคุณผ่าน Floryday ไม่เกี่ยวข้องกับ Apple Inc.

เมื่อคุณใช้ Apple Pay สำหรับการชำระเงินคุณอาจขอข้อมูลบัตรธนาคารจำนวนสั่งซื้อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ แต่ Floryday จะไม่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลใด ๆ จากแบบฟอร์มของคุณและจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับการโฆษณาหรือสถาบันการปฏิบัติการอื่น ๆ ในรูปแบบใด ๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Floryday มีสิทธิ์ในการอัปเดตนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา เมื่อทำเช่นนี้เราจะแก้ไขวันที่อัปเดตที่ด้านล่างของหน้านี้ เราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบหน้านี้เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณมีหน้าที่ทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ และตระหนักถึงการแก้ไข

การยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

เมื่อใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณยอมรับนโยบายนี้แล้ว หากคุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ของเรา การที่คุณใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการโพสต์การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ การปฏิบัติของเว็บไซต์นี้ หรือการติดต่อของคุณกับเว็บไซต์นี้โปรดติดต่อเราที่ service@Floryday com

0

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Facebook

คุณลงชื่อเข้าใช้ Facebook และคุณมีสิทธิ์เข้าสู่ระบบ Floryday

กำลังเข้าสู่ระบบ Floryday โปรดรอ...

การผูกกล่องจดหมาย

บัญชีของคุณต้องการการผูกอีเมล

ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google

คุณลงชื่อเข้าใช้ Google และคุณมีสิทธิ์เข้าสู่ระบบ Floryday

กำลังเข้าสู่ระบบ Floryday โปรดรอ...

*วันเกิด(สำหรับของขวัญพิเศษ):
ลงทะเบียนและ
รับส่วนลด 5%
 • *วันเกิด(สำหรับของขวัญพิเศษ):
มีบัญชีแล้วหรือยัง  ลงชื่อเข้าใช้